Tarnowskie Góry  19 grudnia 2006

 

 

 Wybór najkorzystniejszej oferty

  

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 2 sztuk kompletów (po 2 sztuki każdy) modułów pamięci, 2 sztuk dysków i 1 sztuki nagrywarki DVD wybrano ofertę firmy:

 

P.P.U.H. Awans s.c.

ul. Opolska 14

42-600 Tarnowskie Góry

 

         Ww. oferta zawierała najniższą cenę, przy spełnieniu warunków przez zamawiającego.

 

 

                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                                                Naczelnik US

                                                                                                Zbigniew Gola