Tarnowskie Góry  22 grudnia 2006

Ogłoszenie o zawarciu umowy

         Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 1 sztuki komputera PC zawarto umowę z firmą:

P.P.U.H Awans s.c., ul. Opolska 14, 42-600 Tarnowskie Góry.

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                             Z-ca Naczelnika US

                                                                               Dariusz Chudoba