Tarnowskie Góry  22 grudnia 2006

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

         Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach materiałów biurowych i eksploatacyjnych zawarto umowę z firmą:

Biuromarket – Roman Zawadziński, ul. Adama 1, 40-467 Katowice.

  

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                             Z-ca Naczelnika US

                                                                              Dariusz Chudoba