Tarnowskie Góry  22 grudnia 2006

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

         Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 3 sztuk licencji oprogramowania komputera wirtualnego zawarto umowę z firmą:

Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c., ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze.

  

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                            Z-ca Naczelnika US

                                                                              Dariusz Chudoba