Tarnowskie Góry  23 listopada 2009

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach bonów towarowych (kuponów podarunkowych) wybrano ofertę firmy:

 

Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną i największą ilością punktów handlowych na terenie powiatu tarnogórskiego, w których można realizować bony towarowe (kupony podarunkowe).

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 90%

Kryterium

ilość punktów handlowych 10%

Łączna ilość punktów

1.

Sodexo Pass Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25,

02-699 Warszawa

90,-

10,-

100,-

2.

Bonus Systems Polska S.A, ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

90,-

1,80

91,80

3.

TESCO Polska Sp. z o.o.,

ul. Kapelanka 56,

30-347 Karków,

Hipermarket Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 220,

42-600 Tarnowskie Góry

90,-

0,15

90,15

 

                                                                                     Na oryginale podpisał:

                                                                                     Naczelnik US

                                                                                     Zbigniew Gola