Tarnowskie Góry  7 listopada 2007

Wybór najkorzystniejszej oferty

          Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach bonów towarowych (kuponów podarunkowych) wybrano ofertę firmy:

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 26

02-699 Warszawa

   Ww. oferta jest ofertą spełniającą warunki określone przez zamawiającego z największą ilością punktów handlowych, w których można dokonać realizacji bonów towarowych.

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                           Naczelnik US

                                                                           Zbigniew Gola