Tarnowskie Góry  29 listopada 2006

 

 

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 4 sztuk monitorów ekranowych LCD wybrano ofertę firmy:

 

ABC Integral Systemy Komputerowe

ul. Chorzowska 50

44-100 Gliwice

 

         Ww. oferta zawierała najniższą cenę, przy spełnieniu warunków przez zamawiającego.

 

 

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                                                Naczelnik US

                                                                                                Zbigniew Gola