P O M O C

Aplikacja do sprawdzenia postępu w załatwieniu zwrotu z zeznań rocznych.

Sposób korzystania z aplikacji :

  • * - pola obowiązkowe
  • PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu
  • kwota przychodu za 2016 - wartość przychodu w pełnych zł (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a te wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).
  • - stan zealizowany
  • - stan w trakcie realizacji

Uwaga:

Zeznanie, po złożeniu, może być widoczne w systemie z kilkudniowym opóźnieniem.

Wybierz urząd skarbowy:

Należy wybrać Urząd Skarbowy, w którym złożono zeznanie roczne !!!